Logo tilbake. Svalen bruker du til og gå tilbake med. OM HANDIKAPGUIDEN FOR SØRUM KOMMUNE Kontakt
 Daglig leder
Rune Walter Borgen.
KONTAKT DAGLIG LEDER RUNE WALTER BORGEN.


En inkluderende lokal veiviser. Informasjonsportal/opplysningsportal for brukere og folk flest i Sørum kommune.


Alt innen helse, medisin, sykdom, skade, produkter, tjenester, lover og regler. Samt andre aktuelle tjenester i nærmiljøet m.m.

Guiden skal sette fokus på tilrettelegging og tilgjenglighet for handikappede/funksjonshemmede i Sørum kommune.

Portalen lages av personer med varig sykdom eller skade. Vi vet best hvor skoen trykker. Brukere av brukere. Stor tekst og bilder med tekst i bilder, prioriteres på portalen.

Vi bruker noen knapper til å vise hvordan det er tilrettelagt for rullestolbrukere og andre brukere med forskjellige behov for opplysninger.

Tekst i knapper.
HANDIKAP VENNLIG.GODE SVINGMULIGHETER FOR RULLESTOLBRUKERE.KONFERANSE.FØRERHUND TILLATT.PARKERING HANDIKAPPEDE.TERRASSE.FARE FOR HOLKE.GRUPPE.HANDIKAP TOALETT.RULLESTOLHEIS.INFORMASJON.>Døråpning/Fotocelle.

INFORMASJON.Her er en oversikt for firmainformasjon i kategori.

Vi bruker eks antall stjerner som viser et sammendrag av poeng for tilgjenglighet for brukere.
Poengfordeling er 100 % av valgte skilt som er relevante for firmaopplysninger for sine lokaler.

5 Stjerner*****>Veldig bra>10 poeng=Komplett alle felt.100 % ·
4 Stjerner****>Bra>6 poeng=60 % av!00 % i felt.
3 Stjerner***>Mindre bra>2 poeng=20 % av 100 % i felt.
 2 Stjerner**>Dårlig>1 poeng=10 % av 100 % i felt.
 1 Stjerne*>Meget Dårlig>0 poeng

 Ved bruk av Ja utfyllinger i felt, gjelder 10 poeng/100 % ·
Det legges inn en prosentandel etter skjønn for god service for rullestolbrukere. Dette blir da lagt inn som en egen post.


Andre skilt vi bruker for informasjon.
Toalett.
TELEFONVERKSTED.KAFE/ SERVERINGFASTFOOD.HEIS.

Vedrørende touch screen skjerm er portalene tilpassett dette, med å bruke pekeknapper for hyperkoblinger.PEKER FOR ÅPNING AV  HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)PEKER FOR ÅPNING AV FIRMA INFORMASJON OG PRODUKTER (HYPERKOBLING)

PEKER FOR ÅPNING AV  HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART. (HYPERKOBLING)

PEKER FOR ÅPNING AV FIRMA INFORMASJON OG PRODUKTER (HYPERKOBLING)PEKER FOR ÅPNING FIRMAINFORMASJON OG PRODUKTER (HYPERKOBLING)

 Logo tilbake. Svalen bruker du til og gå tilbake med.Logo tilbake. Svalen bruker du til og gå tilbake med.
Øverst på siden venstre side.
Logo frem. Svalen bruker du til å gå til neste side hvor det er flere sider i kategori.Logo frem. Svalen bruker du til å gå til neste side hvor det er flere sider i kategori.
Nederst på siden høyre side.Knapp som brukes til å komme til toppen av siden.
Knapp som brukes til å komme til toppen av siden.


PEKER FOR ÅPNING AV  HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Samarbeidspartnere på portalen www.handikapguiden-sorum.no


Vedrørende bruk av skilt for opplysninger for tilgjenglighet satt i et system, er dette ikke ment å være en pekefinger, men heller en folkerett for funksjonshemmede og få en god oversikt over fremkomlighet i lokaler ved bruk av internett.

Vi er av den oppfatning i dag at når vi nå gjør dette som er nevnt ovenfor, samt at det lokale næringslivet er med på portalene for profilering, vil respektive myndigheter i kommuner på sikt være med på å legge mer til rette for funksjonshemmede i sitt nærområde.

Andre opplysninger.

Handicapsiden.no AS har nå utviklet dataskjermer/terminaler (informasjons-stasjoner) i samarbeid med Infostation AS.
PEKER FOR ÅPNING AV  HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Les mer her>

Her kan du lese mer om nettverket vårt.
Linken åpnes i nytt vindu.

http://www.handicapsiden.no/minweb/index.htm


Knapp som brukes til å komme til toppen av siden.